ADAPTACIÓ DE LA GUIA D’ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE CASOS DE COVID-19 EN CENTRES EDUCATIUS EN UN CONTEXT D’ALTA CIRCULACIÓ DE VIRUS SARS-CoV-2

 Dins aquesta notícia trobareu la darrera actualització del protocol a seguir. A continuació, un breu resum en forma d’esquema i al final de la notícia podreu trobar el link al document en pdf.