Associació de Pares i Mares d’Alumnes.

Al nostre centre...

Existeix una Associació de Pares i Mares (APIMA) que està formada per totes les families associades.

La seva intenció és assitir als seus membres en tot allò que afecta l’escolarització dels seus fills i filles. col·laborar en les activitats de l’escola i promoure la participació de les famílies en la vida del centre.

Correu electrònic: apimasantciriac@hotmail.es

 

696-076-119

@CeipSant

www.facebook.com/apimasantciriac

apima_ceip_sant_ciriac