El centre ofereix els serveis de transport escolar, escola matinera i menjador.
Per poder fer-ne ús s’ha de sol·licitar per correu electrònic a ceipsantciriac@educaib.eu o per telèfon 971331200.
En tot moment l’alumnat usuari dels serveis ha de respectar les normes de convivència i sanitàries estipulades.

Què oferim?

Menjador

Tot l’alumnat del centre en pot fer ús de dilluns a divendres de 14.00 a 16:00h si ho han sol·licitat. Es poden recollir els alumnes a les 15:00 h, 15:15 h, 15:30 h, 15:45 h i 16:00 h.

Bus

Tot l’alumnat d’Educació Primària en pot fer ús prèvia sol·licitud. L’alumnat d’Educació Infantil podrà utilitzar-lo si hi ha places vacants. És un servei gratuït. El CEIP Sant Ciriac comparteix el servei amb el CEIP Santa Eulària i el CEIP Vénda d’Arabí.
Hi ha 2 rutes: CALA LLONGA i ES CANAR.
El primer dia lectiu es lliurarà, a l’alumnat que ho hagi sol·licitat, un carnet. L’han de portar a la motxilla, en un lloc visible. L’alumne ha de fer, ús com a mínim, d’un 70% dels trajectes d’anada i tornada (35% en cas de pares separats) per a poder gaudir d’aquest servei.

Matinera

Tot l’alumnat del centre pot utilitzar-lo de dilluns a divendres de 8.00 a 9.00 h, si ho han sol·licitat. S’informarà dels preus a la secretaria. Es poden deixar els alumnes a les 8:00 h, 8:15 h i 8:30 h.