La nostra escola és un centre a on s’imparteix eduació infantil i primària. 

Quart infantil

Cinquè infantil

Sisè infantil

Primària: 1r cicle

Primer de primària

Segon de primària

 

 

Primària: 2n cicle

Tercer de primària

Quart de primària

 

 

Primària: 3r cicle

Cinquè de primària

Sisè de primària